Almachtige God, Uw Zoon heeft gevraagd dat wij U steeds weer vragen om herders voor Uw volk, want de oogst is groot. Wij bidden U daarom voor roepingen tot diaconaat en priesterschap in Zuid-Korea en in Japan. Geef Uw gelovigen daar bekwame en bezielde mannen als herders op hun levensweg. Schenk Uw volk daar een vurig geloof in de Blijde Boodschap van Uw Zoon.

_x000D_

Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Hiëronymus, door Christus onze Heer.