Goede Vader in de hemel, U geneest alle mensen die zich bekeren tot de Blijde Boodschap van Uw Zoon. Wij bidden U vandaag voor alle Kenianen. Dat U hun ogen en oren opent voor het Evangelie en dat U hun hart raakt met Uw levend Woord. Wij danken U voor de bisschoppen van Kenia die met een vurig geloof de waarheid van het Evangelie verdedigen. Bemoedig deze mannen, zegen hun werk en schenk hun voldoende lichamelijke en innerlijke rust om telkens weer op kracht te komen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ghebre Michaël, martelaar, door Christus onze Heer.