Grote en sterke God, met machtige hand hebt Gij Uw Zoon Jezus Messias doen opstaan uit de doden. U bent de God die ons wegleidt uit slavernij en onderdrukking naar vrijheid en ontplooiing. Wij bidden U daarom vandaag voor mensen in Egypte die gevangen zitten in armoede, onwetendheid, ongeloof en onrecht. Open hun ogen voor het heldere licht en de mateloze liefde van Christus, opdat zij verrijzen en meebouwen aan een samenleving van gerechtigheid en vrede. Door Christus onze Heer.