woensdag 3 mei 2023

Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus is de Goede Herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Wij danken U voor zijn liefdevolle woorden van wijsheid, en voor het sacrament van zijn Lichaam en Bloed dat ons het eeuwige leven binnenleidt. Wij bidden U in deze Paastijd dat vele jongeren in Congo-Brazzaville het Evangelie ontdekken en dat deze ontmoeting met Jezus hun leven verandert ten goede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Filippus en de heilige Jakobus, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.