woensdag 3 maart 2021

God onze goede Vader, Jezus Christus Uw eniggeboren Zoon heeft door zijn kruisdood de gevallen mens met U verzoend. Wij vragen U in deze periode van boetedoening en bekering dat onze oprechte gebeden voor Uw Kerk in nood steeds weer nieuwe kracht geven aan mensen die vervolging, verdriet en armoede kennen. Wij bidden U: genees onze gebroken wereld en wees hun die op U vertrouwen altijd nabij. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Johannes Laurentius Weiss, priester en martelaar, door Christus onze Heer.