woensdag 3 februari 2021

God van liefde, U bent de armen steeds nabij. Wij bidden U voor de kinderen die opgroeien in Jemen, een land dat zo geteisterd wordt door geweld, religieuze beperkingen en onwetendheid. Wij vragen U dat deze meisjes en jongens genoeg gezond eten, goed onderwijs en voldoende medische zorg ontvangen. Geef dat zij Jezus Christus leren kennen en als gelukkige en evenwichtige volwassenen bijdragen aan een vreedzame samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Blasius, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.