woensdag 3 augustus 2022

God van Abraham, U hebt de dorst van Uw volk Israël gelest met water uit de rots. Wij vragen U: geef dat Uw Kerk in Irak zich steeds laaft aan de enige Bron, Jezus Christus, en dat zij de Goede Boodschap steeds trouw verkondigt in woord en in daad. Schenk de gelovigen in Irak bekwame en liefdevolle herders, alsook nieuwe broeders en zusters in het geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Gaudentia van Rome, maagd, martelares tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.