woensdag 3 april 2024

Alleluia! Grote en sterke God, U hebt Uw Zoon en Gezalfde, Jezus van Nazareth, aan de wereld geschonken als een losprijs voor velen. Wij vragen U: geef dat de machthebbers in Nepal de almacht van Uw liefde erkennen. Maak hun hart zacht om de Blijde Boodschap te kunnen omarmen en geef hun de wil en ruimte om naar Uw Woord te handelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Piotr Edward Dankowski, priester en martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer. Alleluia!