woensdag 29 september 2021

Genadige God, de redding, het heil en de weg naar de vrijheid zijn alleen te vinden bij Jezus Christus. Wij willen U vandaag bidden voor jonge mensen in zowel Israël als in de Palestijnse gebieden. Geef dat zij verstandige en ook liefdevolle levenskeuzes maken, en steeds zoeken naar vrede en gerechtigheid voor hun samenlevingen. Maak dat zij weerstand bieden tegen de verlokkingen van het kwade en dat zij leren vertrouwen op uw Woord ten leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, door Christus onze Heer.