woensdag 29 november 2023

Almachtige God, Uw Kerk bevindt zich over de hele wereld, en Uw kinderen stammen uit alle volkeren, rassen, en talen. Wij bidden: zend ons Uw Geest en behoed onze eenheid. Geef dat de Kerk steeds meer instrument wordt van de vrede van Christus, speciaal op plekken die geteisterd worden door misstanden en geweld. Voor christenen die vervolgd worden: dat zij de moed niet verliezen. Dat zij een leven leiden dat beantwoordt aan hun heilige roeping, en zó het Evangelie uitdragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Dionysius van de Geboorte en de zalige Redemptus van het Kruis, martelaren tijdens de missie aan de inwoners van de Maleise archipel, door Christus onze Heer.