woensdag 29 mei 2024

God onze goede Vader, Gij hebt Uw grote liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij danken U voor de gave van zijn heilige Geest en wij vragen U dat wij mogen groeien naar een dieper inzicht in Uw heilsplan voor heel de wereld. Geef dat wij en onze naasten steeds geraakt worden door Uw liefde, en deze concreet maken met werken van barmhartigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Richard Thirkeld, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.