Eeuwige God, Uw liefde voor gebroken mensen is ten volle geopenbaard in Jezus Messias. Wij bidden U in deze Vastentijd: bevestig onze paus, de patriarchen en alle bisschoppen in het geloof. Schenk hun een sterke onderlinge eensgezindheid en een grote liefde voor mensen in pastorale nood. Geef wijsheid, zuiverheid en geduld bij de uitoefening van hun ambt, en behoed hen tegen vervolging, geweld en kwaadsprekerij. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige John Hambley, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.