woensdag 29 juni 2022

Goede God, Uw katholieke Kerkgemeenschap bevindt zich over de hele wereld. Uw zonen en dochters stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij bidden U vandaag op het hoogfeest van de heilige Petrus en de heilige Paulus om onze eenheid in Jezus Christus te behoeden en te dragen. Geef dat Uw apostolische Kerk steeds meer instrument wordt van de vrede van de verrezen Heer. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus en de heilige Paulus, apostelen en martelaren tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.