woensdag 29 december 2021

God onze barmhartige Vader, de duisternis waarin de wereld gehuld is, is groot. Zij kan het Licht van de verrezen Christus echter niet tegenhouden. Wij bidden U vandaag voor de bisschoppen die vervolgd worden omdat zij het Licht van het Evangelie uitdragen. Wij vragen uw bijzondere zegen voor bisschoppen die gevangen zitten omwille van hun geloof en verkondiging. Geef dat zij moed en geduld blijven tonen, en een bron van inspiratie zijn voor de gelovigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Becket, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.