Almachtige en eeuwige God, U wilt dat alle mensen in onderlinge saamhorigheid met elkaar kunnen leven. Wij danken U voor alle Christenen in Syrië die zonder ophef en met stille daden van naastenliefde Uw Woord uitdragen aan hun landgenoten. Geef dat het Evangelie daar in vele harten ontkiemt en mensen omvormt naar Uw beeld en gelijkenis. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Siena, patrones van Europa, door Christus onze Heer.