Almachtige God, Uw heilige Geest schenkt ons het leven en houdt ons in leven. Wij bidden U voor de Christenen die wonen in Pakistan en die vaak worden bedreigd door onbegrip, intimidatie en geweld. Wij bidden U: schenk hen Uw Geest in moeilijke tijden. Houdt hen in leven en geef hoop op een betere toekomst. Door Christus onze Heer.