Goede God, Uw ene heilige Kerk bevindt zich over de hele wereld. Uw kinderen stammen uit alle volkeren, rassen, talen en naties. Wij bidden U om onze eenheid in Christus te behoeden en te zegenen. Geef dat Uw Kerk steeds meer instrument wordt van Uw vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus en de heilige Paulus, apostelen en martelaren, door Christus onze Heer.