Liefdevolle God, in Uw Zoon Jezus Christus openbaart U zich als een God van mateloze liefde en vrede. Wij bidden U vandaag dat de machthebbers in Jemen vrede zoeken en het spirituele en lichamelijke welzijn van hun landgenoten nastreven. Geef dat groepen die tegenover elkaar staan verzoening zoeken en beginnen aan de opbouw van een betere samenleving. Door Christus onze Heer.