Barmhartige God, Uw Zoon heeft mensen moed ingesproken wanneer zij gegrepen werden door wanhoop. Wij bidden uit dank voor Chinese mannen en vrouwen die hun christelijke landgenoten bijstaan in tijden van vervolging. Wij danken U voor de vele weldoeners van Kerk in Nood: geef dat hun gebed, inzet en giften veelvoudig vrucht dragen in de levens van de Chinezen die in nood verkeren, in het bijzonder voor Christenen die vervolgd worden. Door Christus onze Heer.