woensdag 28 september 2022

Almachtige God, Uw eengeboren Zoon Jezus Messias heeft zijn leerlingen beloofd zijn heilige Geest, de Trooster en Helper, aan ons te schenken. Wij bidden U dat jongeren in Indonesië bezield worden door de heilige Geest, zich afwenden van het kwade en de weg van Jezus Christus bewandelen met vertrouwen, hoop en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Japanse martelaren van de Augustijnen, door Christus onze Heer.