woensdag 28 juli 2021

Eeuwige God, Uw geliefde Zoon Jezus van Nazareth heeft tot zijn apostelen gezegd: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.” U verlangt inderdaad dat alle mensen openstaan voor de vrede van Christus en elkaar deze vrede willen wensen. Geef daarom dat de katholieke Kerk in Nigeria de Blijde Boodschap van vrede voor alle mensen hardop blijft verkondigen, geweld veroordeelt en verder bouwt aan een samenleving van gerechtigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Davíd Carlos-Marañon, lekenbroeder en martelaar, door Christus onze Heer.