woensdag 28 februari 2024

Liefdevolle God, Uw Koninkrijk van vrede gedijt waar Uw Geest waait. Wij bidden U dat de dauw van Uw heilige Geest overvloedig neerdaalt in Iran, en dat jongeren in dit grote land geraakt worden door het Evangelie en van Jezus Christus gaan houden. Dat regeringsleiders en machthebbers daar de almacht van Uw Zoon leren kennen, en gehoor geven aan Uw geboden. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Stanislaw Trojanowski, Minderbroeder, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen in Polen, door Christus onze Heer.