woensdag 28 december 2022 

God onze Vader, Uw Zoon heeft het vlees aangenomen en werd als pasgeborene aanbeden door herders en wijzen. U ontfermt zich met liefde over de kleinen en machtelozen van onze wereld. Wij willen U bidden voor alle kinderen die slachtoffer zijn van vervolging, oorlog, misbruik en hebzucht; om Uw krachtige bescherming van het ongeboren mensenleven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Onnozele Kinderen, martelaren, vermoord in opdracht van Koning Herodes de Grote, door Christus onze Heer.