woensdag 28 april 2021

Genadige God, in vele landen en samenlevingen mogen Uw daden van liefde en bevrijding niet verkondigd worden. Wij danken U voor de Christenen in Ethiopië die de Blijde Boodschap van Pasen met voorzichtigheid uitdragen aan hun niet-Christelijke landgenoten. Schenk hun wijze moed, vriendelijk geduld en adequate bescherming bij hun verkondiging. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Petrus Chanel, priester en martelaar, door Christus onze Heer.