Almachtige God, Jezus Messias heeft gevraagd dat wij U steeds bidden om arbeiders voor de oogst. Wij vragen U daarom: open de harten van de Chinezen voor Uw roepende stem. Geef Uw Kerk in China bezielde priesters en diakens, catechisten en religieuzen, die Uw Woord willen verkondigen aan hun landgenoten. Door Christus onze Heer.