Almachtige God, Uw Zoon heeft ons gevraagd om te bidden om arbeiders voor de oogst, want de oogst is groot. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Cuba. Geef Uw gelovigen in Cuba bekwame en bezielde herders op hun levensweg. Schenk alle verkondigers van Uw Boodschap, mannen en vrouwen, een vurig en standvastig geloof, en ook liefdevolle en wijze woorden in de mond. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Simon en Judas, apostelen, door Christus onze Heer.