Goede God, U hebt Uw volk Israël uit de gevangenschap geleid naar de vrijheid van het land van overvloed. Wij willen U vandaag bidden voor alle mensen die in Noord-Korea gevangen zitten, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, omwille van hun geloof in Uw Zoon. Wij bidden U dat zij voor ons een voorbeeld van standvastigheid en trouw mogen zijn: dat hun geloof ons bezielt en dat hun leed ons geloof doet groeien. Schenk hun kracht naar kruis. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ireneüs, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.