Goede God, U bent een God die verlangt dat alle mensen in oprechte vrede en liefde met elkaar leven. Wij bidden U in deze Goede Week voor Uw ene Kerk, het Lichaam van de verrezen Christus. Laat Uw Kerk, verspreid over de hele wereld, eenheid brengen tussen mensen van verschillende rassen, talen en naties en maak haar voor alle volken tot teken van het heil en instrument van Uw vrede. Door Christus onze Heer.