Genadige God, U openbaart zich in Uw ene Kerk, de gemeenschap van de heiligen. Wij bidden U: zegen alle mensen – speciaal de kinderen – in de landen van centraal Afrika die moeten leven in grote armoede, onwetendheid en vervuiling. Geef dat Uw Kerk zich ten volle inzet opdat deze onbedeelden de geestelijke en lichamelijk goederen ontvangen die nodig zijn om te groeien tot de volle maat van Christus. Door Christus onze Heer.