woensdag 27 maart 2024

Eeuwige God, U spreekt Uw scheppend Woord; alles wat komt uit Uw mond is goed. Wij danken U voor de moedige christenen in Pakistan die het Evangelie van Jezus Christus uitdragen aan hun landgenoten, soms met gevaar voor eigen leven. Wij vragen U in deze tijd van vasten en berouw: bescherm deze verkondigers van Uw Zoon en zegen hun trouwe arbeid voor Uw Koninkrijk. Dat hun geloof veel vrucht mag dragen voor de inwoners van Pakistan. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Amator de Eremiet, door Christus onze Heer.