woensdag 27 april 2022

Goede God, Gij verlangt dat mensen in vrede onderlinge saamhorigheid met elkaar kunnen leven. Wij bidden U daarom dat de Kerk van Christus een steeds krachtiger instrument wordt ter bevordering van de goede harmonie tussen de verschillende bevolkingsgroepen Iran: man en vrouw, moslim en niet-moslim, jong en oud, rijk en arm. Geef dat mensen worden geraakt door Uw Geest en met elkaar in gesprek gaan, vriendschappen sluiten en bouwen aan een samenleving van gerechtigheid en vrede. Wij vragen vandaag tevens Uw bijzondere zegen voor onze Koning en zijn gezin. Door Christus onze Heer.