Almachtige God, samen met Uw volk Israël, belijdt Uw Kerk overal ter wereld dat U de enige bron van leven en heiligheid bent. Wij bidden U vandaag voor de machthebbers en heersers van deze wereld: dat zij voortdurend het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun onderdanen voor ogen houden. Wij vragen Uw zegen over onze eigen arbeid: dat ons gebed en onze goede werken de komst van Uw Koninkrijk mogen bespoedigen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes, apostel en evangelist, door Christus onze Heer.