Barmhartige Heer, U geeft richting aan onze verlangens en gedachten. Wij bidden U vandaag voor de miljoenen inwoners van de grote stad Caïro. Geef dat hun gedachten en verlangens vandaag uitgaan naar vrede, gerechtigheid en vreugde. Dat zij vandaag met kleine daden van naastenliefde een aanzet geven tot grote veranderingen ten goede voor hun samenleving. Door Christus onze Heer.