Barmhartige God, die ons heeft geschapen naar Uw beeld en gelijkenis en die zag dat het goed was. Wij bidden U voor alle inwoners van Zimbabwe uit verschillende stammen, talen en godsdiensten. Open hun ogen, dat zij elkaar steeds meer zien en erkennen als broeder of zuster; open hun oren voor Uw Woord van vrede; open hun harten voor Uw Geest van liefde. Door Christus onze Heer.