Barmhartige Heer, aan mensen die verdriet en eenzaamheid kennen, schenkt Gij troost en aan behoeftigen schenkt Gij overvloed. Wij bidden U vandaag voor alle mensen in Nigeria die lijden onder mensonterende armoede en zware lasten – speciaal voor de kinderen. Geef hun verlichting; schenk hoop op een betere toekomst, vreugde in het leven en laat de kinderen opgroeien als gezonde en gelukkige mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Titus Brandsma, priester en martelaar, door Christus onze Heer.