Barmhartige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U steeds bidden om herders voor Uw Kerk. Wij willen U daarom bidden voor nieuwe roepingen tot priesterschap en diaconaat in Tanzania. Geef dat jonge mannen de moed ontvangen om te kiezen voor een gewijd leven in dienst van Christus en van hun naasten. Door Christus onze Heer.