Barmhartige Heer, U speekt Uw Woord en schept alles wat goed is. Wij danken U voor de vele moedige mannen en vrouwen in Egypte die de Blijde Boodschap van Jezus Christus uitdragen aan hun landgenoten, soms met gevaar voor eigen leven. Wij vragen U in deze Veertigdagentijd: bescherm deze geloofsverkondigers en geef hun wijsheid en prudentie bij hun trouwe arbeid voor Uw Koninkrijk. Dat hun geloof veel vrucht mag dragen voor de inwoners van Egypte. Door Christus onze Heer.