woensdag 26 oktober 2022

Barmhartige en goede God, U wilt veiligheid, vrede en vrijheid voor alle mensen. Wij bidden U vandaag voor de kleine groep christenen in Tamanrasset, in het zuiden van Algerije, die de gedachtenis van de heilige Charles de Foucauld daar levend houden. Geef dat hun getuigenis vrucht draagt en het Koninkrijk van Jezus Christus mee opbouwt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Charles de Foucauld, door Christus onze Heer.