woensdag 26 mei 2021

Goede God, U hebt Uw grenzeloze liefde voor de armen geopenbaard in het leven en sterven van Jezus Messias. Wij bidden U vandaag voor kinderen die opgroeien in schrijnende armoede in de sloppenwijken van de grote Braziliaanse steden. Bescherm hen tegen ziekte, misbruik en het geweld van drugsbendes. Geef dat zij onderwijs ontvangen, Jezus Christus leren kennen en op Hem leren vertrouwen. Dat hun ogen elke dag bij het ontwaken mogen sprankelen van levensvreugde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Anderea Kaggwa, martelares, door Christus onze Heer.