woensdag 26 juli 2023

Almachtige God, Jezus Uw Gezalfde wil dat wij de allerarmsten zeer nabij zijn. Wij bidden U daarom voor mensen die in grote armoede leven in de grote steden van Kenia. Om een minder vervuilde leefomgeving, om genoeg betaald werk, en om bescherming tegen misdaad, drugs, en corruptie. Geef dat Uw Kerk – ook aanwezig in de actieve congregaties en in de parochies – in de arme wijken van Nairobi en Mombasa instrument mag zijn van Uw liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Ward, priester, martelaar tijdens de Engelse reformatie, door Christus onze Heer.