Heer onze God, Jezus Christus Uw eengeboren Zoon is de nieuwe Mozes die zijn volk leidt naar de eeuwige vrijheid. Vandaag is ons gebed voor de allerarmsten die wonen in de sloppenwijken van Caïro. Wij bidden dat zij toegang krijgen tot schoner water en lucht, beter onderwijs en gezondheidszorg. Geef dat zij het Evangelie leren kennen en dat zij verlangen naar een christelijk leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Liberatus en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.