Genadige God, U hebt Uw Kerk wasdom geschonken door het bloedgetuigenis van de heilige martelaren. Wij danken U voor deze gelovigen die overal en door alle tijden heen het Evangelie van Jezus Christus tot in de dood hebben verkondigd. Wij bidden U voor Christenen die in onze dagen vervolgd worden omwille van hun geloof. Wij vragen U: wees hun nabij met sterkte, geduld, moed en wijsheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Stefanus, martelaar, door Christus onze Heer.