Machtige God, over heel de wereld worden Uw grote daden van redding en bevrijding verkondigd. Wij danken U voor onze broeders en zusters in Jordanië en Libanon die Uw Goede Boodschap ter harte nemen en voorzichtig uitdragen aan hun naasten. Schenk moed en bescherming aan alle mensen in deze landen die geconfronteerd worden met vervolging omwille van hun geloof in Uw Zoon. Door Christus onze Heer.