God, goede Vader, die ons het leven schenkt: hemel en de aarde verkondigen Uw heerlijkheid. Wij bidden op deze woensdag om Uw rijke zegen voor alle religieuzen in Congo, mannen en vrouwen. Uit dank voor hun trouwe arbeid voor de minstbedeelden, en voor hun standvastig gebed. Wij bidden U om roepingen voor het religieuze leven: actief en contemplatief. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Cosmas en Damianus, martelaren, door Christus onze Heer.