Almachtige Schepper, de hemel en de aarde verkondigen Uw heerlijkheid en goedheid. Wij willen U deze week bidden om Uw zegen over alle kerkgemeenschappen in Centraal-Azië. Om een groeiend geloof, om vertrouwen in de toekomst en om een inspirerende verkondiging aan hen die het sacrament van doopsel en vormsel nog niet hebben ontvangen. Dat onze zusters en broeders in Centraal-Azië mogen groeien in aantal, als ook in liefde voor U en voor al hun landgenoten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ludolfus, bisschop en martelaar, door Christus onze Heer.