woensdag 25 oktober 2023

God onze goede Vader, Jezus Christus klopt bij ons aan en zal maaltijd met ons houden wanneer wij open doen. Wij bidden U vandaag: open ons hart voor zijn Boodschap van heil, en geef dat wij groeien in liefde voor onze naasten. Verhoor onze gebeden deze week voor de inwoners van Iran, waar Christenen vervolgd worden. Geef dat zij de kans krijgen om het Evangelie te omarmen en de vrede van Christus te ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Januarius van Sassari, diaken, martelaar tijdens de vervolgingen onder de Romeinse keizer Diocletianus, door Christus onze Heer.