Heilige God, de engel Gabriël heeft aan de maagd Maria geboodschapt. Zij stemde in, werd overschaduwd door Uw heilige Geest en werd zwanger van Uw levend Woord. Wij bidden U dat mensen overal de waarheid en de kracht van het Evangelie omarmen; dat ook zij dragers worden van Uw Woord van leven en de Blijde Boodschap uitdragen aan hun naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.