woensdag 25 januari 2023

Almachtige God, U geeft hoop aan hen die op U vertrouwen. Elk jaar ontvangen vele jongeren in Peru de sacramenten van het doopsel en vormsel. Wij danken U voor het geloofsonderricht aan deze jonge mensen thuis en in hun parochiegemeenschap. Wij bidden dat deze jongeren een steeds dieper en vaster geloof ontwikkelen en daarmee bijdragen aan de rijke en brede traditie van de katholieke Kerk. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus, apostel en martelaar, door Christus onze Heer.