God van vrede, Uw daden van liefde zijn niet te overtreffen en worden daarom overal met blijdschap verkondigd. Wij bidden U voor de machthebbers en regeringsleiders in het Midden-Oosten, speciaal in Egypte. Wij vragen U dat zij het welzijn en de vrijheid van hun onderdanen behartigen en beschermen. Schenk hun wijsheid en liefde en geef dat zij Uw Goede Boodschap leren kennen en uitdragen in hun werk en leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Catharina van Alexandrië, martelares, door Christus onze Heer.