Goede God, U verlangt dat mensen met elkaar leven in vrede en harmonie. Wij vragen Uw zegen voor de inwoners van verschillende levensovertuigingen in de grote steden van India. Geef dat zij elkaar blijven ontmoeten, het gesprek gaande houden en geduld met elkaar hebben. Geef dat zij de vrede van Christus blijven zoeken en bouwen aan een vreedzame samenleving. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige John Stone, martelaar, door Christus onze Heer.